په دی برخه کی تلویزونی مررکی 

او خبری اتری لیدلی او اورېدلی شی


درین بخش مصاحبه های تلویزونی 

و سخنرانی ها را دیده و شنیده میتوانید

امید واریم مصاحبه ها و سخنرانی های این بخش را

به دقت مشاهده کرده، سؤالات و نظریات تان را

از راه صفحات تماس در ویبسایتهای 

Stanizai.com  یا Stanizai. org  

با ما در میان بگذارید

به سؤالات مطروحه عندالزوم  در آینده جواب ارائه خواهد شد

د مررکو او خبرو اترو ویدیویی برخه 

مورخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳

برای شنیدن مصاحبه بالای عکس روی ویدیو کلیک کنید  

مصاحبه فرش سرخ در جوایز رومی در لاس ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳ 

بخش اول 

بخش دوم 

بخش اول
بخش دوم

 آزادی و حاکمیت در دورهٔ 

امانیهبخش اول

 آزادی و حاکمیت در دورهٔ امانیه

بخش دومبه سلسلهٔ مباحثات پیرامون دین و دولت
مصاحبهٔ تلویزونی آقای محمود وثیق با دکتور زمان ستانیزی
(در دو بخش)
مورخ شنبه ۱۶ می  ۲۰۱۵
فهرست مطالب مصاحبه
آیا دولت اسلامی بوده میتواند؟
۱ - مقدمه
    الف- ضرورت ادامهٔ بحث دین و دولت و ارزیابی اجمالئ مناظرهٔ قبلی با آقای نور وجوهات
    ب- تعریف اصطلاحات مربوط: دین، دولت، حکومت سیاست، حاکمیت، مشروعیت،...
۲ - نظامهای دولتی مورد بحث:
    الف -  دولت دیانت گرا  یا تیوکراسی
    ب - دولت عُرفی یا سیکیولر   
۳ - شناختی از حکومت ها و احزاب حاکم متکی بر آیدیولوژیهای سیاسی و اعتقادات دینی
    الف- رابطه فلسفی دین و دموکراسی: عقلانیت و اعتقاد (نقض یا تائید، اختلاف یا انطباق)
    ب- رابطهٔ روانئ دین و سیاست: اغفال ذهنیتهای عامه (دین در خدمت سیاست و عکس آن)
۴- حکومت و مردمداری
    الف - حکومت های مطلق العنان (استبدادی): انحصار حقوق و آزادیهای سیاسی و فردی
    ب - حکومت های مردم گرا یا دموکراسی: آیا دموکراسی میراث غرب است یا خواستهٔ بشریت؟
    ج - دموکراسی اسلامی: رابطهٔ خدا و بنده در ایفای نقش (حق و وظیفه) مربوط به حاکمیت، استخلاف، مشروعیت، طرح قوانین دینی و مدنی در جامعه.
۵- مروری بر مقالهٔ «آیا دولت اسلامی بوده میتواند؟»  تحلیل و بررسئ مسألهٔ اسلامی بودن دولت از دیدگاه های شرعی، فلسفی، و تاریخی و کوشش برای نتیجه گیری و یافتن جواب به سؤالات محوری: آیا تشکیل دولت اسلامی، اسلامی است؟ آیا ادغام و امتزاج مبانی و احکام دین و دولت را شریعت جایز میداند؟

د سولی هیلو ته د واقعیت جامی وراغوستل

د سولی استقرار یو انسانی آرامان، یو اخلاقی امر، او د یوی ټولنی مطلق ضرورت دی. په افغانستان کی د سولی د راتګ مشکل دادی چی د جنګ اصلی علتونه یی درست تشخیص او په ګوته شوی  ندی. کله چی د جنګ علت له مینځه ولاړ شی، سوله په خپله عرض وجود کوی.

اصلی دښمن د بل په جسم او تن کی نشته، بلکه زمونږ په ذهن او وهم کی تبارز کوی. په پردی جسم کی د دښمن له مینځه وړل د تاریخ په شهادت حتی د عامو قتلونو او خونړیو جګړو له لاری هم ممکن شوی ندی. چنګېز، ستالین، هتلر، پال پات ټول له مینځه تللی خو دښمنان یی ژوندی پاته دی. هسی چی وایی مشران له مینځه ځی خو اولسونه پاته کېږی. 

گرایش ذاتئ انسان به سوی خدا

مصاحبه دکتور زمان ستانیزی با آقای محمود وثیق در  تلویزون زرین مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۴ 

بخش اول
گرایش ذاتئ انسان به سوی خدا

مصاحبه دکتور زمان ستانیزی با آقای محمود وثیق در  تلویزون زرین مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۴ 

بخش دوم

برای مشاهدهٔ ویدیو این سخنرانی به بخش انگلیسی در سایت


Stanizai.org

مراجعه فرمایید

به مناسبت ۹۵ سالگرد استرداد استقلال افغانستان

مصاحبه دکتور زمان ستانیزی

با خانم زهره یوسف داود

در برنامهٔ تلویزونئ 

زهره


تلویزیون آریانا مورخ اول سنبلهٔ ۱۳۹۳

بخش اول
به مناسبت ۹۵ سالگرد استرداد استقلال افغانستان

مصاحبه دکتور زمان ستانیزی

با خانم زهره یوسف داود

در برنامهٔ تلویزونئ 

زهره


تلویزیون آریانا مورخ اول سنبلهٔ ۱۳۹۳

بخش دوم


پورتنی وینا د افغانستان د خپلواکی د کلیزی په ویاړ غونډه کی د کلیفورنیا د فریمانت په ښار کی هیوادوالو حاضرینو ته وړاندی  سوی - د آګست ۱۸  - ۲۰۱۳

قسمت اول 

اثرات اسطوره های قدیم در دیانت معاصر

قسمت دوم 

بخش اول 

بخش دوم 

بخش اول 

بخش دوم 

از فرقه تا تفرقه

مصاحبه با محمود وثیق  

برنامهٔ تفاهم در پرتو  قران  *  تلویزیون  زرین  *  ۹ جون ۲۰۱۲  

(برای دیدن مصاحبه بالای تصویر کلیک کنید) 

 در تفاهم

مصاحبه

با محمود وثیق در برنامهٔ تفاهم 

تلویزیون زرین - مورخ ۲۴ مارچ ۲۰۱۲

(برای دیدن مصاحبه بالای تصویر کلیک کنید)  

عرفان مولانای بلخ

مصاحبهٔ به مناسبت

یادبود ۷۳۸ سال وفات حضرت مولانای بلخ 

با محمود وثیق در برنامهٔ برگشت به قران 

تلویزیون آریانا - مورخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱ 

(برای شنیدن قسمت مصاحبه لطفاً بالای مقطع دقیقهٔ ۲۰ ویدیو زیرین کلیک کنید)  

انحطاط تفکر خلاق در جوامع اسلامی

مصاحبهٔ تلویزیونی با محمود وثیق در برنامهٔ

برگشت به قران - تلویزیون آریانا

 مورخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۱

بالای عکس کلیک کنید  

 ویدیو های برنامه

جلسهٔ اول سال ۲۰۱۳ - مورخ ۲  فبروری

شب شعر و عرفان


برای مشاهدهٔ و شنیدن برنامهٔ شعر و عرفان بالای بخش های سه گانهٔ ذیل دق الباب کنید

بخش عمومئ برنامهٔ شعر و عرفان

بخش سخنرانئ دکتور حمید میرزا آغاسی

بخش سخنرانئ دکتور زمان ستانیزی

 

جلسهٔ دوم سال ۲۰۱۳  -  مورخ ۱۴ دسامبر

 بزرگداشت شاعرهٔ شهیر کشور دکتور حمیرا نگهت دستگیرزاده

برای مشاهده و شنیدن سخنرانی ها و اشعار اُدبا، شُعرا، و فُضَلای کشور بالای 

اتصالات انترنیتئ چهارگانهٔ ذیل دق الباب کنید:

بخش اول 

بخش دوم 

بخش سوم 

        بخش چه 


برای تماشای  ویدیوی این سخنرانی در ویبسایت انگلیسی 

Stanizai.org 

به همین جا دق الباب کنید

برای مشاهدهٔ تصاویر مربوط به تصویر پائین کلیک کنید

Deciphering Ascension Realities Red p.pdf Deciphering Ascension Realities Red p.pdf
Size : 31023.655 Kb
Type : pdf

بخش سمعی (آدیو) سخنرانیها و مصاحبه ها 

Dr Stanizai VOA Pashto Interview 121027.Mp3

Dr Stanizai VOA Pashto Interview 121027 (121109).Mp3

DR-_ZAMAN_STANIZAI_-_INTERVIEW_-FOUR_MAJOR_PLAYERS_IN_AF-_PEACE.Mp3

لنډی مررکی

د افغانستان په اړوند د امریکا د سیاست څېړنه  

د آمریکا غږ «آشنا راډیو» خپرونی سره 

د لنډو مررکو په ترځ کی 


په لاندینیو بیلابیلو برخو کی


Zaman Stanizai 6-11-2012.mp3

سیاست نیروی هسته ای ایران

و توازن قوا در خاور میانه

سخنرانی در کانون سخن

لاس انجلس ۱۱ جون ۲۰۱۲

 

Stanizai 110516.mp3

سـرقـت  ا نـقـلا ب

افشائ دستهائ پشت پرده 

در جریانات اخیر خاور میانه و افریقای شمالی

سخنرانی در کانون سخن در لاس انجلس

کلیفورنیا - ایالات متحدهٔ امریکا 

مورخ ۱۶ می ۲۰۱۱