عرفان

ریگ روان:

تمثیل رستاخیز معنوی مولانای بلخ

برای شناخت اندیشه هائ فلسفی حضرت مولانای بلخ، برای تقدیر از روشنگریهائ  عرفانی و تصوفئ او، به امید آنکه جهانگرایهای او از اسارت دیدگاهای ملیگرا آزاد بماند، و به مناسبت تجلیل هشتمین صدهٔ تولدشد در ابعاد زمان عقبگرایی میکنیم تا با حال و خیال او درامیزیم.               ادامه    

 

تر شنی ونی لاندی:

له رحمن بابا سره مرکه

د رحمن بابا د عرفانی تفکر ژوری اندېښنی دده د ککرۍ د تعمق او بصیرت د کره کتنی څرګندونه کوی. رحمن بابا د تصوف پېچلی اندېښنی په ساده ژبه  داسی بیانوی چی په تفکر کی احساس ژوندی کوی او په احساس کی تفکر د پوهی ګړندو کندو ته ور غوزاروی. خو سره له دی  رحمن بابا له انسانیت سره د زړه درد کوی. نو ځکه یی خبری او ویینی د شعر په ژبه له زړه  نه را خېژی او په زړه کښېنی.                  نور ولولی

 

شلیدلی هار:

د نازو انا د نیمګړی خیال د یاد یاد

دپښتو د ادب د درنی مور نازو انا د تاندو خیالونو تازه ساتل له تاریخی او زمانی جبر سره سره د فکری اندېښنو د روغبړ او پیوستون و سیله ګرځی. د طبیعت د ښایست په ستاینه کی د نازو انا د شعر په ژبه د خیالونو امیل تر دری سوه کلو وروسته لا هسی د پښتو د ادب د مالیارانو زړونو ته تسل ورکوی، او تازه ګلونو ته د غوړېدلو الهام وربخښی.                    نور ولولی

 

طنین طواسین:

دفاعیهٔ منصور حلاج

«هوالاول و الاخر و الظاهر و الباطن» خداوند اول و اولیت مطلق است و هیچ چیز قبل از او نیاید حتی توانمندئ بیان که خود از خداوند نشأت میکند. در برداشت ذهنی حلاج هر کلمهٔ اولی که از زبان براید باید اشارت و دلالت به ذکر نام حق باشد نه غیر او.                            ادامه

 

مروری بر اصالت وجودی ابن سینا در اثبات خداوند

تمدن دامن گسترده اسلام روند و روش فلسفی قبل از اسلام را که در محدوده های فرهنگی و رقابتهای سیاسی و مکتبی بر محور افکار یونانی می چرخید و در اسارت افراط مذهبی مسیحیت اروپایی خفه شده بود، رهایی بخشید و تحت نام حکمت یا فلسفه اسلامی با بُعد جهانبینی گسترده و فراخ به جهانیان اهدا کرد. درین تحول فکری و انتقال فرهنگی فلسفه فضیلت خاص را صاحب شد که بر حسب آن فلاسفهٔ تمدن اسلامی حقیقت را در دو بُعد شناختند: بُعد عقلی که با عقلانیت سروکار داشت و خاصهٔ حکما بود، و بُعد روحی که با ورحانیت   سروکار داشت و شیوهٔ عرفا بود.

ادامه

مطالب بیشتر در بارهٔ
الهیات، حکمت، عرفان
را میتوانید
در بخشهای انگلیسئ بخوانید و بشنوید