ای  خیال مست هستیزای  افلاک برین

ای حدیث رنگ رنج و درد دلهای حزین

هر نفس  گردد  چو  آه سرد  در  یادت  همی

صُوّرم از  رنگ تمثالت  همی  باید  چنین

ز. س.

ای   د   هسکو  هستو   مستو   مسک  خیاله

د  کوگل  د  رنحٔ    د  رنگ   د  رموز  قاله

هر نفس سوړ  اسویلی سی  ستا   په   یاد   کی

تصور  می   تل   تلوین  ستا   له   تمثاله

ز. س.

الجنة تحت اقدام الامهات

د مور ورځ دی هغو میندو ته مبارک وی چې جنتونه یې تر پښو لاندی دی.

روز مادر را به مادرانی تبریک می گویم که بهشت زیر قدوم شان است.

Happy Mother’s Day to those beneath whose feet the Edenic grounds unfurl. z.s.

مناجات   

                                                چکیدهٔ خامهٔ خام  زمان ستانیزی

خداوندا!

دوستت دارم، بیشتر از آنکه قلبم توان درکت را داشته باشد،

بیشتر از آنکه عقلم توان فهمت را.

بیشتر از آنکه تصورت در خلاقیت خیالم بگنجد.

دوستت دارم - بدون هیـــچ  دلیلی.

در فریاد جذبات درونی ام خموشت میکنم،

تا فقط آه سرد فراقم  باشی و بس.

این داستان از فصلنامهٔ ره آورد - شمارهٔ ۱۴۱ زمستان ۱۴۰۱

به زبان انگلیسی زیرعنوان In Khayyam’s Tent

در سایت انگلیسی Stanizai.org

برای مطالعه خوانندگان اندیشه پسند اقتباس گردیده. لطفاً لینک پائین را فشار دهید.

د هر لاندنی مطلب د لوستلو لپاره د هغی موضوع پر نامه کلیک وکړی.


برای مطالعه مطالب ذیل بالای نام موضوع خاص کلیک کنید.

در بخش ادب نوشته های ادبی با ابعاد عرفانی، فلسفی، و علمی جامه نثر تخیل، نیایش، و مناجات را در برکرده. بخشی از این مضامین در مجلات و جراید معتبر نشرگردیده که اینجا اقتباس شده اند.

په دې برخه کې زما د پښتو او دری اشعارو له دیوانونو نه د غزلو او بوللو ځینې نمونې د شعر او ادب زوقمندانو ته وړاندې کېږی.

شعر د ژورې اندېښنې الهام دی چې د خیال په وزرو الوزي او د ښایست  د ستاینې په مقصد یې کلام په پر سپینه پاڼه د تورو ټکو سجده ږدي.

در این قسمت نمونه های از اشعارم به آواز خودم با همراهئ موسیقئ آرام قرائت گردیده. امیدوارم به خاطر شنونده آرامش ببخشد و به قوهٔ تخیلش پر پرواز بدهد.

په دی برخه کې په پښتو او دری ژبه زما ځینې رباعیات دوبیتیانی، او نور لنډ شعرونه لوستلای شې.

در بخش عرفان نوشته های مشرح در تفصیل اندیشه های عُرفا و بزرگان دانشمند از جمله مولانای بلخ، ابن سینا، رحمن بابا، حلاج، نازو آنا... از ژرف اندیشئ خوانندگان پذایرایی میکند.

په دې برخه کې په پښتو او دری ژبو د پښتو ژبی د مصنوعی کېدلو، د خوشحال خان خټک، رحمن بابا او حافظ ، د پټې خزانی او نورو ژبنیو مسائلو په هلکه هغه تحقیقی څېړنې او ادبي نقدونه وړاندې کېږی کوم چې په نورو مجلو او جرایدو کې خپاره شوی.

در بخش تاریخ وقایع معاصرسیاسئ کشور را با ابعاد تاریخی آنها بررسی گردیده که اکثر اینها با اقتباس از جراید و مجلات کشور خدمت خوانندگان تقدیم میشوند.

بخش سیاست را مضامینی احتوا میکند که در آن مسائل خاص سیاسی مربوط به افغانستان از دیدگاهٔ نظریات علوم سیاسی تحت بررسی قرار گرفته و بعد از نشر آن در جراید و مجلات و روزنامه های کشور اینجا اقتباس شده اند.

په دې برخه کې له معتبرو جرایدو او اخبارونو نه زما هغه اقتباس شوی مضامین لوستلی شي کوم چې په هغو کې د دین او دولت او په خاصه توګه په قران کې د سیاسی حاکمیت د جواز نشتوالی په مستند ډول څېړل شوی. ددغې برخې عمده مطالب دادی: انسانی کرامت، بشری حقوق، قران، اسلام، امارت، سیاسی حاکمیت، د مدینې جمهوریت، د ملت آزاده اراده ... 

در بخش جامعه ارزشهای دینی و فرهنگی در تقاطع سیاست به سبک نقد و تحلیل بررسی گردیده که شامل مطالبی چون تمدن، فرهنگ سیاسی، فرهنگ اجتماعی، تساوی حقوق زن،... بوده و اکثر این مضامین بعد از نشر در مطبوعات کشور از آنجا اقتباس شده اند.

په دې برخه کې ویدیویی او تلویزونی مرکې مصاحبی او ویناوی په لاندنیو پنځو برخو کې لیدلی شی: 

تحلیل وقایع - ویدیو

الهیات، حکمت، عرفان - ویدیو

سخنرانیهای عامه - ویدیو

سیاسی تاریخی مررکې - ویدیو

برنامه های تلویزونی - ویدیو

برای مطالعهٔ داستان شیشه و سنگ 

دکمهٔ تصویر پهلو را فشار دهید.

مطالب را در بالای صفحه زیر مینوی موضوعات بیابید.

مطالب د صفحې په سرکې د موضوعاتو له مینو لاندی ولټوی.

 له  رسنیو  نه اخیستل شوی  مقالی - اقتباس از  رسانه های نشراتئ

برای مطالعه مضامین منتشره در جراید و رسانه ها بالای نام خاص جریدهٔ مورد نظر در پائین کلیک کنید. بعداً در صفحهٔ همان جرید بالای عنوان مضون مطلوب کلیک کنید. ممنون


په جرایدو او رسنیو کې د مطلوب مضمون د لوستلو لپاره لمړی د جریدې پر نامه کلیک و کړی او وروسته بیا هغی جریدې په صفحه کې د مضمون پر عنوان باندی کلیک وکړی. مننه

Welcome to The Indigo Firmament.  If you ventured to this website by chance and the contents are unintelligible, we recommend that you visit our English site AS EYE SEA IT by clicking on As Eye Sea It - English in the menu bar or by clicking on  Stanizai.org .  We hope that in your leisure time you will find a happy home in both sites.