د مررکو او خبرو اترو ویدیویی برخه 

بین اشراق شرق و غربت غرب
سخنرانی در  شره ارنهیم هالند
به تاریخ ۱۷ ماه می
۲۰۲۲

مورخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳

برای شنیدن مصاحبه بالای عکس روی ویدیو کلیک کنید  

مصاحبه فرش سرخ در جوایز رومی در لاس ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳ 

بخش اول 

بخش دوم 

بخش اول
بخش دوم

گرایش ذاتئ انسان به سوی خدا

مصاحبه دکتور زمان ستانیزی با آقای محمود وثیق در  تلویزون زرین مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۴ 

بخش اول
گرایش ذاتئ انسان به سوی خدا

مصاحبه دکتور زمان ستانیزی با آقای محمود وثیق در  تلویزون زرین مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۴ 

بخش دوم

برای مشاهدهٔ ویدیو این سخنرانی به بخش انگلیسی در سایت


Stanizai.org

مراجعه فرمایید

قسمت اول 

اثرات اسطوره های قدیم در دیانت معاصر

قسمت دوم 

بخش اول 

بخش دوم 

بخش اول 

بخش دوم 

از فرقه تا تفرقه

مصاحبه با محمود وثیق  

برنامهٔ تفاهم در پرتو  قران  *  تلویزیون  زرین  *  ۹ جون ۲۰۱۲  

(برای دیدن مصاحبه بالای تصویر کلیک کنید) 

 در تفاهم

مصاحبه

با محمود وثیق در برنامهٔ تفاهم 

تلویزیون زرین - مورخ ۲۴ مارچ ۲۰۱۲

(برای دیدن مصاحبه بالای تصویر کلیک کنید)  

عرفان مولانای بلخ

مصاحبهٔ به مناسبت

یادبود ۷۳۸ سال وفات حضرت مولانای بلخ 

با محمود وثیق در برنامهٔ برگشت به قران 

تلویزیون آریانا - مورخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱ 

(برای شنیدن قسمت مصاحبه لطفاً بالای مقطع دقیقهٔ ۲۰ ویدیو زیرین کلیک کنید)  

انحطاط تفکر خلاق در جوامع اسلامی

مصاحبهٔ تلویزیونی با محمود وثیق در برنامهٔ

برگشت به قران - تلویزیون آریانا

 مورخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۱

بالای عکس کلیک کنید  

 ویدیو های برنامه

جلسهٔ اول سال ۲۰۱۳ - مورخ ۲  فبروری

شب شعر و عرفان


برای مشاهدهٔ و شنیدن برنامهٔ شعر و عرفان بالای بخش های سه گانهٔ ذیل دق الباب کنید

بخش عمومئ برنامهٔ شعر و عرفان

بخش سخنرانئ دکتور حمید میرزا آغاسی

بخش سخنرانئ دکتور زمان ستانیزی

 

جلسهٔ دوم سال ۲۰۱۳  -  مورخ ۱۴ دسامبر

 بزرگداشت شاعرهٔ شهیر کشور دکتور حمیرا نگهت دستگیرزاده

برای مشاهده و شنیدن سخنرانی ها و اشعار اُدبا، شُعرا، و فُضَلای کشور بالای 

اتصالات انترنیتئ چهارگانهٔ ذیل دق الباب کنید:

بخش اول 

بخش دوم 

بخش سوم 

        بخش چه 


برای تماشای  ویدیوی این سخنرانی در ویبسایت انگلیسی 

Stanizai.org 

به همین جا دق الباب کنید

برای مشاهدهٔ تصاویر مربوط به تصویر پائین کلیک کنید

Deciphering Ascension Realities Red p.pdf Deciphering Ascension Realities Red p.pdf
Size : 31023.655 Kb
Type : pdf

بخش سمعی (آدیو) سخنرانیها و مصاحبه ها 

Dr Stanizai VOA Pashto Interview 121027.Mp3

Dr Stanizai VOA Pashto Interview 121027 (121109).Mp3

DR-_ZAMAN_STANIZAI_-_INTERVIEW_-FOUR_MAJOR_PLAYERS_IN_AF-_PEACE.Mp3

لنډی مررکی

د افغانستان په اړوند د امریکا د سیاست څېړنه  

د آمریکا غږ «آشنا راډیو» خپرونی سره 

د لنډو مررکو په ترځ کی 


په لاندینیو بیلابیلو برخو کی


Zaman Stanizai 6-11-2012.mp3

سیاست نیروی هسته ای ایران

و توازن قوا در خاور میانه

سخنرانی در کانون سخن

لاس انجلس ۱۱ جون ۲۰۱۲

 

Stanizai 110516.mp3

سـرقـت  ا نـقـلا ب

افشائ دستهائ پشت پرده 

در جریانات اخیر خاور میانه و افریقای شمالی

سخنرانی در کانون سخن در لاس انجلس

کلیفورنیا - ایالات متحدهٔ امریکا 

مورخ ۱۶ می ۲۰۱۱