د افغانستان  د وروستنی سیاسی اوضاع څېړنه

له تلویزونی شبکو او خبریالانو سره
مررکې او مصاحبی
داکتر زمان ستانیزی 
او هاشم دانش 
سیاسی څېړنی
تلویزون یک
د ۲۰۲۱ کال د نوامبر ۲۱
ډاکتر زمان ستانیزی، محبوبه سراج او مولوی انصاری - د طلوع نیوز مرکه
د ۲۰۲۱ کال د نوامبر ۶
د افغانستان د سیاسی اوضاع تحلیل: ډاکتر نور احمد خالدی او ډاکتر زمان ستانیزی د هوتکی صاحب او ساپي صاحب په ملتیا
د ۲۰۲۱ کال در نوامبر ۲
میز مدور در بارهٔ نفس
دکتور زمان ستانیزی
۲۷ اکتوبر ۲۰۲۱
له طلوع تلویزون سره مرکه:
داکتر زمان ستانیزی
د ۲۰۲۱ کال د اکتوبر ۲۶
له تلویزون یک سره د هیواد د سیاسی اوضاع په هکله د ډ‌اکتر زمان ستانیزی څېړنه
د ۲۰۲۱ کال د کتوبر ۹
ډاکتر زمان ستانیزی
د بهر میشتو افغانانو
د پیوستون شورا
د ۲۰۲۱ کال د سپتمبر ۲۶
تحلیل سیاسی
دکتور زمان ستانیزی
با تلویزون یک
(دقیقهٔ ۱۰ ویدیو)
۲۲ سپتمبر ۲۰۲۱
دکتور زمان ستانیزی
برنامهٔ ماه سپتامبر اتحاد و انسجام افغانها
۱۳ سپتمبر ۲۰۲۱
تلویزون یک سره د
ډاکتر زمان ستانیزی
د افغانستان د سیاسی بحران څېړنه
د ۲۰۲۱ کال دبر سپتمبر ۱۱
مصاحبهٔ
دکتور زمان ستانیزی
با آقای محمود وثیق - تلویزون زرین شنبه ۴ سپتامبر
۲۰۲۱
 
له تلویزون یک سره
سیاسی تحلیل
دکتور زمان ستانیزی
د ۲۰۲۱ کال در آگست ۱۶
چرا «امارت اسلامی» اسلامی نیست: مناظرهٔ تلویزونئ دکتور زمان ستانیزی با نمایدهٔ طالبان
۱۱ آگست
سال ۲۰۲۱
دکتور زمان ستانیزی
میز مدور در بارهٔ  وجدان، عاطفه، عدالت، و قضاوت 
۳ آگست ۲۰۲۱
ډاکتر زمان ستانیزی
د مصاحبو او مرکو په لړ کې:
د ۲۰۲۱ کال د جولای ۲۷
دکتور زمان ستانیزی
به سلسلهٔ مصاحبه ها:

۲۹ جولای ۲۰۲۱