رنگ و نیرنگ جنگ و ملتِ میان دو سنگ

نقدی بر نقدِ «دزدی های رحمان بابا از حافظ شیراز»

ریشه‌یابی کلمه افغان از دیدگاه زبان‌شناسی، اسطوره‌شناسی و تاریخ

افغانستان؛ فدرالیزم یاکانفدرالیزم؟

اریانا، خراسان، افغانستان

زن، زر، زور و زمین؛ زورانه‌های ذهنیت ظلمانی جامعهٔ افغانستان

د ښځی کرامت د روښانیه نهضت په رڼا کی

ناشناس ناشناس نیست، سیاسنگ سیاه‌سنگ است: حساسیت‌ها در برابر جعلی بودن «پټه خزانه»

منافع علیای کشور؟

حجاب‌های کاذب

تاجران دین؛ آنانی که نیم قرآن را قبول دارند!

در غربت اندیشه

اگر پاکستان نبود

د پښتنو او کوردانو ورته سرنوشت د تاریخ په اوږدو کی

کره کتنه: سیاسی نظر د علم او تحقیق په جامه کی

ملت شهیدپرور!

تفاوت بین شعار و عمل در بزرگداشت دورهٔ امانیه

چرا کلیدی‌ترین کلمات اعلامیه‌های ۱۲۹۷ امیر امان‌الله خان تحریف و تعدیل شده‌اند؟

سگ افغانستانی؟

دیورند؛ خط فرضی یا سرحد رسمی

تمدن  و فرهنگ هرکسی از ظنّ خود شد یار من  /  وز درون من نجست اسرار من

با کتمان اشتباه‌های گذشته؛ دموکراسی نتیجه نمی‌دهد

آیا د کفر عمل د اسلام په شعار کې نغاړلی شو؟